Inloggen

Jaarvergadering 2020

In verband met de coronamaatregelen werd als eerste onze op 19 maart geplande jaarvergadering geannuleerd. Daarna volgden de andere activiteiten en werd ook De Roode Tooren tot 31 mei gesloten. De vooruitzichten leken weer enigszins gunstig en het museum kon vanaf 1 juni, in overeenstemming met het RIVM-protocol, weer open. Toch past ons nog steeds grote voorzichtigheid en discipline om zo met elkaar het virus de baas te worden.

Om toch te kunnen voldoen aan de statutaire verplichtingen van een jaarvergadering met vaststelling van alle verslagen en financiële stukken hebben wij besloten om toch een ‘uitgeklede’ jaarvergadering te houden op donderdag 3 september a.s. Naast de statutaire verplichting is vaststelling van de verslagen ook vereist voor de subsidieverantwoording, de museumcertificering en de officiële ANBI-erkenning.

De uitgestelde jaarvergadering vindt nu plaats op donderdag 3 september a.s. van 20.00-20.30 uur in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg. Het zal alleen gaan om een korte formele vergadering zonder de oorspronkelijk geprogrammeerde lezing. Uiteraard houden we daarbij natuurlijk rekening met de 1,5 meter afstandsregel e.d. In verband daarmee verzoeken wij u dan ook uw eventuele bezoek aan te kondigen via   . Indien nodig kunnen wij dan nog passende/aanvullende maatrgelen treffen.

De agenda, notulen en alle verslagen zijn gelijk aan die welke zijn opgenomen in ons Informatiebulletin nr. 142 van maart 2020. Indien u dit bulletin nogmaals wilt ontvangen dan zullen we u dit graag digitaal toesturen. Graag hiertoe dan een verzoek sturen via bovenstaand email-adres. De agenda drukken we onderstaand nog een keer af. Opgemerkt dient te worden dat de Kascontrolecommissie op 9 maart de boeken reeds uitgebreid heeft gecontroleerd en in orde heeft bevonden.